Startsiden | Historikk | Nyere tid | Medlemmer | Kontakt
Tips en venn

Bygging av jernbane

Tyskerne tenkte å bygge en vei fra Finset til støttepunkt, men den planen ble forkastet.
Det ble besluttet å bygge en jernbane fra Drageidet, med kai på Kallandsvåg-siden av eidet, den skulle gå til østbatteriet på støttepunkt. Det var en strekning på ca. 6 km.

jernbane3På Melland (Innigarden) ble det satt opp en leir for en avdeling (TODT) som var utkommanderte polakker, austerrikere og tyskere i alderen 17 til 50 år. Denne avdelingen fikk ansvaret med byggingen av jernbanen fra Drageidet til Fredheim (Småbruk mellom Melland og Finset). (Navnet TODT kommer av han som startet organisasjonen, Fritz Todt.)
Fra Fredheim til østbatteri var det russiske fanger under tysk kommando som sto for byggingen. Banen gikk for det meste parallelt med veien fra Drageidet til Finset, men det var ingen skarpe svinger eller bakketopper slik veien har.
toget

Over dalsøkk og myrer ble det laget trebroer, de spadde opp myra og satte sammen trekonstruksjonen på fast grunn, deretter spadde de myra tilbake igjen.
De sprengte seg gjennom bergknauser, murte opp steinfyllinger som de pukkla.
Det var mange trebroer på strekningen, men den desidert største var den som gikk over innmarka på Finset, den var ca. 250 m lang og ca. 6 m høg på det høgste.

Det gikk med en masse tømmer til alle trebroene. Tømmeret kom i fra Aure fastland, Torset og Todal, og fra Stemshaug innland, og det ble saget på Hjelen og Mæle.
Et damplokomotiv med mange vogner, eller vagger som de ble kalt, ble brukt til å frakte materialer fra kaia ved Drageidet til festningsanlegget.