Startsiden | Historikk | Nyere tid | Medlemmer | Kontakt
Tips en venn

Bombing av Marteinen

Den svenske fraktebåten ”Marteinen” kom fra Narvik lastet med jernmalm, som de skulle til England med. På grunn av krigshandlingene torde de ikke å gå til havs, men forsøkte å gjemme seg inne i fjordene.

marteinenDe førte da båten til Svinvika ved Lesund, (Sjøområdet mellom Tømmerneset – Fårøya – Svinvika, kalt ”Slagbotnen”) der tørnet de ”Marteinen”.
Etter kort tid, den 14 april ble de oppdaget av Tyske fly, som gikk til angrep.
Det vart ingen fulltreffere på båten, men en bombe traff like ved, og skipet sprang lekk. Etter dramatiske minutter klarte også mannskapet å redde seg i land.
Skipet tok inn vann, og ettersom den var tungt lastet var det bare spørsmål om tid før skipet ville synke.
Tor Lund, som eide hermetikkfabrikken i Åkvika, hadde en fiskerbåt/fraktebåt (Magne 1) de fikk sleper om bord i ”Marteinen” og slepte den til Djupvika ved Svinvik. Der den etter hvert sokk ned, men den ble stående svært på skrå, ca. 45 grader og baugen stakk opp av sjøen.
Mannskapet ble innlosjert hos lokalbefolkningen, offiserene budde hos bonde og poståpner Paul Pedersen Svenvik, og mange ble innkvartert på Lesund bedehus. Det var ca. 30 manns besetning på ”Marteinen”. Mannskapet ble boende der i mange dager for det var vanskelig å reise i disse aprildagene. Etter en tid skysset Linus Johansen en del av mannskapet med rekebåten sin nordover i retning Trondheim.
Rundt 1950 ble det gjort et hevingsforsøk på ”Marteinen”, men det vart mislykket. I slutten på 1950-tallet kom det et selskap som prøvde å berge lasten, men det ble heller ikke noen suksess.