Startsiden | Historikk | Nyere tid | Medlemmer | Kontakt
Tips en venn

Transport

Det kom båt til Lesund med byggemateriale og andre forsyninger.
De brukte da hester med vogner til transporten, de hadde vogner for 2 hester og vogner for 4 hester, de kjørte aldri vogn med bare 1 hest. Også lokale gårdbrukere ble utkommandert med hest og vogn for å hjelpe til med transporten.

Det var vei fra Lesund til Finset, (6,5 km) men fra Finset til Støttepunkt (1,5 km) var det ingen vei, så den strekningen måtte de bære. Russiske fanger ble brukt til den oppgaven. For at arbeidet med bæringen skulle gå effektivt laget de en enkel gangsti fra gårdstunet på Finset og strake veien gjennom skogen til der fangeleiren ble anlagt. De spikret sammen enkle trebruer over myrer og bekker, og så skar de einer som de buntet sammen og la over lyng og hei. Denne veien ble kalt ”Russveien” og den ble benyttet i lang tid etter krigen, for det var den desidert snareste måten å komme seg til støttepunkt på, og der kunne en også gå tørrskodd.

Krigsmateriellet tok de på land i stranda ved Støttepunkt, de brukte da landgangsfartøy som de kjørte opp i stranda, og slo ned en lem.