Startsiden | Historikk | Nyere tid | Medlemmer | Kontakt
Tips en venn

Flyangrep over Lesund

lesundet.jpgDen tiden da jakten på kongen og gulltransporten var på sitt mest intense, var tyskerne desperate i sin jakt. Det var i den jakten også Lesund ble et bombemål. Den 30 april ble det sleppt en rekke sprengbomber og brannbomber.
Den første sprengbomben traff ved Kiplesundtangen, omtrent der huset til Reidun og Paul Haltbakk står. En bombe traff like sør for fjøset til Karen og Johannes Gjøten, og det ble et stort krater i dyrkamarka. Mange brannbomber ble sleppt over Kiplesundhammeren og på nordsida av sundet, Kleivahammeren. På kleiva-brygga var det tilløp til brann.
Også over Aukan vart det sleppt 2 sprengbomber. Guttorm Aukan var på veg fra naustet om morgenen da han hørte flyet komme, han var kommet halvveis heim da en bombe traff naustet, også båten til Guttorm, som låg like ved naustet ble sterkt skadet. Den andre bomben gikk i sjøen.