Startsiden | Historikk | Nyere tid | Medlemmer | Kontakt
Tips en venn

Krigsminner

I 1944 startet byggingen av det tyske Stützpunkt Melland for å overvåke Trondheimsleia.
Vest-batteriet besto av 4 stk 15 cm tyske feltartillerikanoner, KRUPP K.16, mens 4 stk. 10,5 cm franske feltartillerikanoner, SCHNEIDER K.331, var plassert på Øst-batteriet. I tillegg var det mange mindre kanoner og andre våpen på området.

Det ble bygget en jernbane på 5,5 kilometer fra Drageide til Østbatteriet.
Etter krigen ble batteriene fjernet, men det er ennå mange synlige merker i terrenget av kanonstillinger, bunkere, jernbanetrase, hustufter og andre spor.
Når Melland Forts Venner skal arbeide med å utvikle og bevare området som krigsminne, sier det seg selv at det er disse sporene og restene etter fortet som skal tas vare på for ettertiden, og det var dette arbeidet som sto i fokus de nærmeste åra etter stiftinga, og som fremdeles gjør det.

I første omgang gjaldt det å sikre bunkere og andre synlige spor mot ytterligere forfall, dernest å gjøre innsamlet kunnskap/ materiell og fortsområdet tilgjengelig for publikum. Melland Forts venner ønsket å tilbakeføre anlegget til opprinnelig stand, i den grad det var mulig og hensiktsmessig.

> Les mer om krigsminner her

Feltkjøkken