Startsiden | Historikk | Nyere tid | Medlemmer | Kontakt
Tips en venn

Kjære besøkende på Støttepunkt!

Melland Forts Venner vil gjerne at alle som besøker Støttepunkt skal få en fin opplevelse her ute. Derfor vil vi gi dere noen praktiske og nyttige opplysninger.
Først vil vi gjerne fortelle at vi er grunneierne på garden Finset stor takk skyldig for at de stiller utmarka si til rådighet og bistår på mange måter, slik at området er blitt tilgjengelig for oss. For å komme ut til parkeringsplassen på Finset med bil, må vi kjøre tett opp til tunet på garden. 
På Finset bor det nå tre generasjoner, og vi ber dere spesielt respektere skiltet «Kjør forsiktig, barn leker».

Parkeringsplassen for bil finner dere rett forbi garden på Finset. Støttepunkt er et populært utfartssted, og vi ber alle parkere slik at det er plass til mange biler. Fra parkeringsplassen går det en privat vei et stykke videre. Det er ikke meningen at besøkende skal kjøre med bil på denne veien.
Stiene og veiene ut til Støttepunkt, også helt ut til Østbatteriet, er slik utformet av man kan bruke beina, sykkel, ski eller rullestol samt barnevogn til de minste. Det er imidlertid slik at noen ellers ville ha problemer med å ta seg fram til Støttepunkt, og i slike tilfeller kan den private veien brukes fram til bommen. I samarbeid med Aure kommune arbeides det med å få til en større parkeringsplass på Finset. Dere kan lese mer om veiene og stiene under «Nyere tid»/ «Tilgjengelighet».
Langs stien utover til Støttepunkt går det beitedyr deler av året. Dyrene kommer ikke opp på stien der dere går fordi de befinner seg i inngjerdet område. Langs stien er det med jevne mellomrom satt opp informasjon fra dem som eier dyrene. Les den!

Strekningen fra Mellandsvågen til Finset er naturreservat, og et større område, som omfatter Støttepunkt, er område for dyrelivsfreding. All vegetasjon er freda i begge områdene, og det er båndtvang for hund året rundt
Området har stor verdi for trekkende og overvintrende fugler fra høsten og fram til om våren. Dette er ikke til hinder for vanlig friluftsliv, men vi må ta hensyn til og verne om fugle- og dyrelivet. I alt er det notert vel 140 plantearter i området, mange av dem svært sjeldne. Det freda området er det mest verdifulle verneobjektet av denne typen i den nordre delen av fylket vårt. Ved parkeringsplassen på Finset finner dere en informasjonstavle om dette. Sammen kan vi både ta vare på plante- og dyreliv og samtidig kose oss i det naturskjønne området!
På Støttepunkt finner dere grillsteder, benker og bord, bålpanne, leikeskog og zip-line i tillegg til kultur- og krigsminner. 
Barna har det kjekt når de springer rundt på hele området, men vi ber dere sørge for at de ikke oppholder seg på taket av Besøksbunkeren og gapahuken. Takene kan ta skade av for mange trampende, små føtter, og vi er engstelige for at barna kan falle ned og skade seg.

Ta med dere ved, grillkull etc, men vi har også lagt fram litt ekstra ved til bålpanna dersom dere får for lite av det. Området byr altså på mange muligheter for aktiviteter for store og små. Det kan dere lese mer om under avsnittet «Nyere tid» på denne nettsida, særlig under «Et familievennlig Støttepunkt». Vi ber alle hjelpe oss med å ta vare på Støttepunkt og holde det ryddig og fint. Søppeldunker finner dere inne i en av bunkerne ved grillplassen på Vestbatteriet. Vær spesielt oppmerksomme hvis dere bruker åpen ild! Det satt ut kanner med vann flere steder, og i gapahuken finner du også et skumapparat, men det beste brannvernet er aktsomhet.

Toalettet er plassert ved den første kanonstillinga som dere kommer til på Vestbatteriet, på baksiden av den nye bygningen.

Styret i Melland Forts Venner vil understreke at all ferdsel og alle aktiviteter på Melland Fort skjer på eget ansvar.
Melland Forts Venner ønsker alle velkommen til Støttepunkt!