Startsiden | Historikk | Nyere tid | Medlemmer | Kontakt
Tips en venn

Velkommen til Stützpunkt Melland!

Stützpunkt Melland ble etablert vinteren 43-44 på garden Finset på yttersiden av Skardsøya av den tyske okkupasjonsmakten. Fortet hørte inn under Artillerigruppe Trondheim – vest. Gruppen hadde hovedkvarter på Hemnskjel. 
Stützpunkt Melland var det vestligste fortet i gruppen og hadde som oppgave å overvåke skipsfarten i Trondheimsleia og utover i Ramsøyfjorden og derved bidra til å beskytte Trondheim mot allierte angrep. Fortet hadde to kanonbatterier med til sammen åtte kanoner. 

Byggingen av fortet kom seint i gang, så utbyggingen var ikke ferdig ved krigens slutt.
De fire kanonene på Stützpunkt Melland vest, også kalt Vestbatteriet, ble flyttet fra Titran på Frøya. Ytterligere fire kanoner ble flyttet fra Nordvika på Smøla til Stützpunkt Melland øst, Østbatteriet. Kanonene, i alt åtte stk., var operative fra høsten - 44. 
Det ble bygget en jernbane på 5,5 km fra Drageide i Kallandsvågen ut til fortet. I Kallandsvågen var det kaianlegg for mottak av materiell. 
På det meste antas det at ca. 1000 mann var i tjeneste på fortet. Disse besto av soldater, krigsfanger, kompani Tott (ingeniørkompani) og andre bygningsarbeidere. Tyskerne beslagla cirka 1/3 av utmarka på garden Finset og deler av gardsbygningene.

I mange år etter krigen var området ikke særlig tilgjengelig for publikum, men i 2007 ble foreningen Melland Forts Venner stiftet.

Denne foreningen har som formål å arbeide med å utvikle og bevare området som krigsminne. Den skal også formidle kulturhistorie og bidra til naturopplevelser og aktiviteter for store og små. Det har derfor vært viktig for foreningen å gjøre hele området tilgjengelig for alle. Etter stiftingen av Melland Forts Venner har det derfor foregått omfattende dugnadsarbeid, både for å ta vare på bunkere og andre krigsminner og for at besøkende i alle aldre skal ha mulighet til å ta seg fram dit og bruke området til ulike aktiviteter.

Melland Forts Venner har også mottatt tilskudd fra det offentlige, privat næringsliv og enkeltpersoner, og dette har, sammen med den øvrige innsatsen, ført til at fortet i dag er det mest brukte utfartsstedet i Aure kommune.

Alt dette kan du lese mer om på denne nettsida. I tillegg anbefaler vi at du følger oss på Facebook.

Vi ønsker alle velkommen til Melland Fort!

Hilsen
Styret for
Melland Forts Venner